• Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

Nejnovější
právě teď
dokončené
projekty
a realizace
sledujte na
novém webu
interiorstudio.cz

Interiérový designer, interiérový design

Proč oslovit interiérového designera? Interiérový designer řeší uspořádání bytu z praktického, estetického a také výtvarného hlediska. Design a styl interiéru by měl navazovat na celkovou architekturu stavby, sledovat daný koncept a odpovídat životnímu stylu uživatele. Interiérový designer se zabývá v první řadě dispozičním uspořádáním místností, definováním funkčních zón, návrhem vestavných prvků a mobiliáře. Součástí designu interiéru mohou být atypické designové stavební prvky, originální nábytek vytvořený pouze pro konkrétní prostor. Interiérový designer provází klienta při výběru materiálů, nábytku, doplňků, dekorací ale i uměleckých děl, které celkový koncept završují. Díky kvalitní 3D vizualizaci si klient dokáže představit budoucí interiér, vybrat nejvhodnější řešení bez jediné koruny investované do realizace, a vyhnout se tak omylům, které by při vlastní realizaci byly zbytečně nákladné.To vše pro vytvoření ideálního životního, nebo pracovního prostředí uživatelů.

Jak pracujeme?

nejprve provedeme analýzu vašich potřeb, obvykle během osobní schůzky (konzultace, zaměření). Během této kozultace zjistíme vše co pro vytvoření koncepčního řešení potřebujeme: tzn., cíl projektu - jakou má mít interiér funkci, vaše požadavky na vybavení, představy o barevném a materiálovém řešení, vaši představu o stylu. Další informace, např. o vašem životním stylu - prioritách a v neposlední řadě - představu o celkovém rozpočtu pro realizaci - jsou vítané - pomohou k optimálnímu výsledku a oboustranné spokojenosti. Ke konzultaci potřebujeme podklady - nákres místnosti, (projektovou dokumentaci, vč. stavebních výkresů s kótami), příp. okótovaný plánek.

Po analýze Vašich požadavků, a na základě předaných podkladů vám upřesníme cenu projekčních prací, (viz. ceník služeb),
a zašleme vám k odsouhlasení (dle rozsahu zakázky), závaznou objednávku vč. časového harmonogramu a platebních podmínek zakázky. (Obvykle nepožadujeme zálohové platby, platíte pouze konzultaci na místě realizace, vč. zaměření /laserem/ ve výši 1200-2000,-Kč vč. DPH a dopravy pro Praze). Dále platíte až za odsouhlasený návrh - jednorázově při předání osobně, nebo bezhotovostně před předáním finálních výstupů a výrobní dokumentace (e-mailem).

Pro každý návrh interiéru připravujeme:

1-2 nejvhodnější dispoziční uspořádání, které s vámi konzultujeme pomocí 2D schéma, nebo 3D náhledů. společně vybereme optimální řešení pro váš interiér, na kterém dále pracujeme a připravíme pro vás:

Návrh designu zařizovacích prvků, vč. atypických stavebních prvků, design nábytku na míru!
Specifikaci materiálů, funkci a vybavenost předmětů, ucelené pohledy na jednotlivé stěny v prostoru, a finální prostorové uspořádání s konkrétním vybavením a popisem ve 2D i 3D náhledech.
Po odsouhlasení finálního řešení zpracujeme 3D VIZUALIZACE, realistické náhledy na navržený interiér!
Můžeme pro Vás připravit také 3D virtuální prohlídku budoucího interiéru ve formátu AVI.
Zajištění cenových nabídek stavebních prací, výroby nábytku. Doporučení vhodného dodavatele, nebo dodavatelů.
Nemusíte se obávat, že navržený nábytek nelze vyrobit, výrobu dle přání zajistíme, a doporučíme
kde je možné vhodné doplňky zakoupit, viz. příkl. produkty umístěné v návrhu interiéru na této straně:

Během vytváření návrhu můžete do projektu zasahovat, sdělovat své požadavky, až do úplného odsouhlasení finálního řešení! Příp. změny po finálním odsouhlasení, (např. změny materiálů, barev, produktů, vybavení) jsou možné za příplatek - (dle rozsahu). Veškerá komunikace může probíhat elektronicky, i vč. předání návrhu, nebo osobně formou následných konzultací nebo asistencí při nákupu a realizaci interiéru, ať už vámi zvoleným dodavatelem, nebo námi doporučenými dodavateli viz. spolupráce. Osobní konzultace a naše osobní asistence, není zahrnuta v cenách uvedených v ceníku jednotl. služeb, cena se stanovuje individuálně, dle rozsahu zakázky, (obvykle 600,-Kč/hod).

Omezený rozpočet, nebo příliš malý prostor? NENÍ PŘEKÁŽKOU!

Služby interiérového designera si můžete dovolit i s velmi omezeným rozpočtem pro realizaci, kdy často právě díky omezením (jak finančním tak prostrovým) je designér nucen hledat netradiční řešení - čímž obvykle vzniká prostor pro vytvoření velmi originálních konceptů, a pro profesionálního designera bývají taková omezení (narozdíl od prodejců nábytku v kuchyňském nebo nábytkovém studiu) naopak výzvou. Profesionání designer se dokáže orientovat v nabídce jakéhokoli výrobce i vámi požadovaného, poskytuje vám tak svobodu ve výběru dodavatelů pro vlastní realizaci, lépe se vám pak podaří dodržet stanovený limit (nebo dokonce finanční prostředky ušetřit), přizpůsobí návrh omezením nebo naopak možnostem vybraného dodavatele a pomůže vám s výběrem konkrétních materiálů.
Nešetřete na tom nejdůležitějším, na dobrém návrhu - je přímo závislá - kvalitní realizace! Vybírejte designéra dle referencí
a portfolia prací, které Vás zaujali!

Nespoléhejte ani na sebe, nestačí stáhnout si zdarma program, k navrhování interiérů (především kuchyní) jsou nezbytné také znalosti ergonomie, technické znalosti nejen pro vyrobitelnost, cit pro kombinace materiálů a barevnosti. Přidanou hodnotou je schopnost designéra, dodat interiéru - váš osobitý styl! Optimální výsledek lze zajistit pouze vzájemnou spoluprací - to, že oslovíte designera neznamená, že se nebudete na vzniku vašeho interiéru podílet, právě naopak, vaše účast je vítaná, a je jen na vás v jakém rozsahu budete potřebovat naší odbornou pomoc, zda při návrhu dispozice, barevnosti - nebo celkovém řešení interiéru až po kompletní realizaci ... jsme k dispozici - neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli požadavkem!

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

©2011 luckystudio, všechna práva vyhrazena